Welkom op de site van de FONDSEN voor Vorming in de Scheikundige Nijverheid
voor arbeiders en bedienden
 
 
Om verder te gaan in het Nederlands
 
Bienvenue sur le site des
FONDS de FORMATION de l’
INDUSTRIE CHIMIQUE
Pour ouvriers et employés
 
 
Pour continuer en français